Csánki Sándor

igazgató

   

Hetényiné Zagyi Eszter

felsős igazgatóhelyettes

   

Nagy Angéla

alsós igazgatóhelyettes

   
 Iskolatitkárok Pedagógiai asszisztensek
Topolcsik-Nagy Mónika Biróné Tóth Brigitta
Kovács Éva Tóthpál Ágnes
   
Fejlesztő pedagógus Rendszergazda
Nyári Sándorné Vidra András
   
Iskolapszichológus  
Vajda Vass Erika  
   
   
Tanárok felső tagozat Tanárok alsó tagozat
   
Bajáné Barna Mária Bartosné Gabrielisz Ágnes Katalin
Csánkiné Zomborka Judit Bacsa Rita
Detréné Kékesi MártaBermann Beáta
Harsányi Zoltán

Fehérné Jakab Angéla 

Harsányiné Szalatnyai Tünde Kovácsné Burgermeister Szilvia 
Horváth Bernadett Lakatosné Kiss Gabriella
Ihászné Babik Andrea Lép Beáta 
Jakabné Lengyel Ágnes Nagy Szilvia Erika
Jerkov Zsuzsanna Nagyné  Jakus Éva
Kacsóné Ottó Ágnes Neugamné Rada Piroska
Kiss FerencPaulik Erzsébet
Kovács Gergely Petrik Rita 
Lehoczky Jánosné Poszlóczkyné Kánai Gyöngyvér
Mundiné Hidasi IldikóRegyepné Szabó Lívia 
Pajorné Battha Györgyi Riskóné Dóczi Edit
Sándor Zsolt  Senkeri Gyula Józsefné
Schulcz GábornéSzabóné Tóth Márta
Szabó MónikaSzarkándiné Balasi Marianna
Suslik Csaba Szeder Katalin
  Törincsiné Széles Gyöngyi
  Veres Zoltánné
  Zachár Tiborné