2600 Vác, Deákvári Főtér 5.

Új honlap cím!

26 ápr
0
0

HONLAPUNK MOSTANTÓL AZ ALÁBBI CÍMEN ÉRHETŐ EL:

https://petofi-vac.edu.hu/

 Nike Sneakers | Nike Off-White

Posted by: Category: Egyéb

Új hivatalos honlap címünk

18 ápr
0
0
Kedves Szülők!
Az iskola honlap címe megváltozott, az alábbi új linken lehet elérni az iskola hivatalos honlapját!

latest Running | Yeezy Boost 350 Trainers

Posted by: Category: Egyéb

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

30 márc
0
0

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

 

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

Az intézmény telefonszámán 06-27-314-264 az iskolatitkárok Kovács Éva és Topolcsik-Nagy Mónika tudnak felvilágosítást adni 8-17 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges formanyomtatványokat az intézmény bejáratánál lehet átvenni.

Kérjük a kedves szülőket, hogy a kitöltött nyomtatványokat az iskola portáján elhelyezett gyűjtő dobozba adják le.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Váci Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

Szükséges nyomtatványok:

http://www.petofi.vac.hu/wp-content/uploads/2021/03/1.-sz%C3%A1m%C3%BA-mell%C3%A9klet-Felv%C3%A9teli-adatlap.docx

http://www.petofi.vac.hu/wp-content/uploads/2021/03/szülői-nyilatkozat_2021.etika_hit-és-erkölcstan-1.docx

http://www.petofi.vac.hu/wp-content/uploads/2021/03/Form_Tv.képviselő-nyilatkozat_2021-1.docx

http://www.petofi.vac.hu/wp-content/uploads/2021/03/Form_Életv.lakcím-nyilatkozat_2021-1.docx

Körzethatárok megtekinthetők: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/IndexRunning sport media | Buy online Sneaker for Men

Posted by: Category: Egyéb

Leendő elsős szülőknek

29 márc
0
0

Tisztelt Szülők!

Az első osztályosok beiratkozása a járványhelyzet miatt online módon fog megtörténni 2021.04.10-16 között.

Erről további részleteket később osztunk meg. Kérjük figyeljék a honlapunkat!Sports News | jordan Release Dates

Posted by: Category: Egyéb

Általános iskolai beiratkozásról szóló hirdetmény

17 márc
0
0

http://www.petofi.vac.hu/wp-content/uploads/2021/03/Hirdetmény-2021-2022.-tanévre-szóló-beiratkozásról-1.pdf

http://www.petofi.vac.hu/wp-content/uploads/2021/03/19_2021_iii_10_emmi_hatarozat-1-2.pdfNike air jordan Sneakers | Nike Shoes

Posted by: Category: Egyéb

Információk a 2021/2022. tanévről

8 márc
0
0

Tisztelt Szülők!

A járványhelyzetre való tekintettel ebben a tanévben elmarad a már jól ismert és kedvelt három fordulós Iskolakóstoló sorozatunk. A beiskolázásban érintett szülőket szeretnénk tájékoztatni a Váci Petőfi Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási programjáról és az intézményen belüli szabadidős tevékenységekről. Továbbá röviden ismertetjük terveinket a 2021/2022. tanévre.

 1. A Váci Petőfi Sándor Általános Iskola megvalósítja a Magyarországon egységesen meglévő, alapfokú oktatási intézményekre vonatkozó követelményeket, elvárásokat. Magas szintű tantárgyi tudást, személyiségfejlesztő nevelést ad, s felkészít a középiskolai évekre, valamint megalapozza a diákok egész életét.

 1. Első osztályban, valamint másodikban félévkor a gyermekeket szövegesen értékeljük, 2. osztály év végétől érdemjegyet kapnak.

 1. Már második osztálytól tanulhatnak idegen nyelvet a diákok. Választhatják az angolt vagy a német nyelvet. Alsó tagozatban az oktatás játékos formában, nem kötelező szakköri rendszerben történik, s megalapozza a felső tagozatban magas szinten oktatott, bontott csoportos nyelvi órákat. Két nyelvi labort működtetünk.

 1. Harmadik osztálytól informatikát tanulnak diákjaink. Párhuzamosan két osztály tud dolgozni a két szaktanteremben.

 1. Reggelente iskolánkban ügyelet működik, – fél 7 és fél 8 között – amellyel szeretnénk megkönnyíteni a korán munkába induló szülők számára a gyermekfelügyeletet.

 1. Felső tagozaton a felvételi tantárgyakat – matematikát, magyar nyelv és irodalmat, valamint az angol nyelvet – csoportbontásban oktatjuk. Segítve ezzel a tehetséges gyerekek sokoldalú kibontakozását, illetve a gyengébbek felzárkózását.

 1. A felvételi előkészítés szervezett – szakköri formában – zajlik. A felvételi tárgyakból mindig az adott év követelményeinek figyelembe vételével készítjük fel nyolcadikos tanulóinkat a vizsgára.

 1. Differenciált képességfejlesztő és felzárkóztató órákat tartunk matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból.

 1. A napköziben folyó munkánk célja, hogy iskolánk olyan iskola legyen, ahol szeretnek a gyerekek délután is az iskolában tartózkodni. A tanulásirányítás terén arra törekszünk, hogy a tanulási technikák elsajátításával és a helyes tanulási szokások kialakításával a délutáni munkájuk rendszeres és pontos legyen. Olyan programokat szervezünk, melyekkel a közösséget formáljuk s a gyerekeket a szabadidő helyes eltöltésére és az egészséges életmódra neveljük.

 1. Iskolánkban saját konyha üzemel, ahol háromszori étkezésre van lehetőség. Ezen kívül büfé is működik.

 1. Intézményünkben kiemelt szerepe van a zenének. Az énekkarok mellett délután nálunk is működik a Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett tagozata.

 1. Iskolánkban az évek folyamán a diákok sok szakkör közül választhattak: informatika, matematika, idegen nyelv, természet-ismeret, biológia-kémia, stb.

 1. Iskolánkban a mindennapos testnevelés mellett lehetőséget nyújtunk különböző délutáni foglalkozásokon való részvételre. A Váci NKSE-vel kötött megállapodásunk alapján lány kézilabda utánpótlás nevelés folyik intézményünkben. Alsó tagozaton szivacskézilabda, felsőben kézilabda edzéseket tartunk. Ezen kívül labdarúgásedzéseken vehetnek részt tanulóink. Tornatermünk és tornaszobánk jól felszerelt, valamint több kinti pályával is rendelkezünk.

 1. A Diákönkormányzat (DÖK) a szabadidő-szervező vezetésével, havi rendszerességgel és aktív szervezéssel, ötletekkel, iskolarádióval járul hozzá az iskola működéséhez. Számtalan egyéb – tanítási órán, időn, helyen kívül eső – programmal segítik a jobb közösséggé válást, az ésszerű-fejlesztő szabadidő eltöltését. Például: Mikulás-járás, teremdíszítési verseny, pályázatok, ünnepi műsorok, vetélkedők, farsangi műsor, színház- és mozilátogatások, gyermeknapi rendezvények stb.

 1. Nyári szünetben hosszú évek óta sikeresen, sok tanuló részvételével működnek táboraink.

 1. Az évente megrendezésre kerülő Petőfi-nap alkalmával a tantárgyi versenyeken a diákok összemérhetik tehetségüket.

A tantestület nevében is biztosítom Önöket, hogy a Váci Petőfi Sándor Általános Iskola kiváló lehetőségeket és oktatást-nevelést biztosít gyermekének.

Csánki Sándor

intézményvezető

Alsó tagozat

A 2021/2022-es tanévben igény szerint 2 vagy 3 párhuzamos osztály indítását tervezzük.

Minden osztályunkat olyan tanítók fogják vezetni, akiknél nagyon fontos az érzelmi kötődés, az iskola megszerettetése.

Délután önálló napközis csoportokban történik a felkészülés a másnapra, a szabadidőt örömteli, tartalmas foglalkozásokkal teszik színessé a tanító nénik.

Iskolánkban angol és német nyelvoktatás folyik.

A 2-3. évfolyamokon lehetőség van az idegen nyelvekkel való ismerkedésre játékos formában. Választható, hogy kívánnak-e ezzel a lehetőséggel élni. A 4. osztálytól kötelezően, csoportbontásban, emelt óraszámban tanítják az idegen nyelvet.

Tanítóink, tanáraink kiemelt fontosságúnak tartják, hogy minden gyereknek legyen sikerélménye. Minden gyermek ügyes valamiben, amiért dicsérhetik, és ezáltal jobb teljesítményre ösztönözhetik. A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felzárkóztatását fejlesztő pedagógus segíti.

Amennyiben az egészségügyi helyzet újra engedi, sokféle színes szabadidős programot is szervezünk: színház látogatás Vácon és Budapesten, múzeumlátogatások, kirándulások a természetbe, klub-délutánok, műsorok a szülőknek.

Az alábbiakban bemutatkozik a három leendő első osztályos tanító néni.

DEMJÁN BERNADETT

16 éve vagyok pedagógus. Tanítói tevékenységem eddigi nagy részét Szokolyán végeztem. Két 9 éves kislányom miatt választottam közelebbi munkahelyet az otthonunkhoz.

Ebben a tanévben kezdtem a Petőfi Sándor Általános Iskolában dolgozni. Közel áll szívemhez ez az intézmény, mert én is itt tanultam.

Pedagógus családban nőttem fel és ezt látva már kiskorom óta nagy elhivatottsággal készültem a tanítói pályára.

Az oktató munkám mellett odafigyelek arra, hogy tanítványaim egymást elfogadják, segítsék és támogassák. Fontos számomra, hogy a gyerekek biztonságban érezzék magukat mellettem, hogy örömmel jöjjenek mindennap iskolába. Azt gondolom, így az ismeretek elsajátítása is könnyedebben megy.”

 

PETRIK RITA

24 éve dolgozom pedagógusként.

Egy 16 éves kamaszfiú édesanyja vagyok.

Hivatásom legfontosabb alappillérei az innováció, a szakmai hitelesség, a következetesség és az empatikus odafordulás diákjaim felé. Tanárként elsődleges célom a gyermeki érdeklődés, tudásvágy felkeltése, fenntartása változatos munkaformákkal, pozitív megerősítéssel, hogy élmény legyen a tanulás. Tanóráimon törekszem elfogadó és vidám légkör kialakítására az oldott, barátságos hangulat megteremtésére, ahol szabad hibázni, hiszen az is a tanulási folyamat része.

Folyamatosan képzem magam, tanítói végzettségem mellett földrajz szaktanári diplomát is szereztem és elvégeztem a közoktatás vezetői egyetemi szakot is. 2019-ben Pedagógus II. minősítést szereztem. Vallom, hogy a gyermek, szülő, pedagógus hármas bizalmi egysége elengedhetetlen feltétele a gyermek jó iskolai működésnek. Hiszek a tapasztalás útján való tanulás erejében, így osztályaimnak sok intézményen kívüli programot szervezek. Ez kiváló színtere annak is, hogy az osztályközösség tagjai összetartó, egymásra figyelő csapattagokká váljanak.

Szeretettel várom leendő tanítványaimat szeptemberben kezdődő közös kalandunkra!

 

POSZLÓCZKYNÉ KÁNAI GYÖNGYVÉR

Több mint 30 éve vagyok a pedagógus pályán. A Petőfi iskola gyermekkorom színtere és első munkahelyem is egyben. Két nagykorú gyermekem van. 

Pályafutásom alatt végig osztályfőnökként tevékenykedtem. 

Szeretném osztályomat összetartó, egymásra figyelő közösséggé formálni. Fontosnak tartom a példamutatást, a nyílt, őszinte, szeretetteljes légkör kialakítását, melyben jó együtt lenni és közösen munkálkodni. 

Dicsérő, bíztató szavakkal igyekszem diákjaimat ösztönözni az akadályok leküzdésére, az egyre jobb eredmények elérésére. 

Célom, hogy mire az alsós évek lezárulnak, a gyerekek olyan biztos alapokkal rendelkezzenek az egyes tantárgyakból, melyekre jól lehet építeni a későbbiekben. 

Nagy szeretettel várom leendő kis tanítványaimat, akikkel augusztusban családlátogatáson is fogunk találkozni, hogy szeptemberben ismerősként üdvözölhessük egymást. latest Running | M2k Tekno

Posted by: Category: Egyéb

2021/2022-es tanévben hit-és erkölcstan oktatásban érintett tanulók és szüleik tájékoztatója

1 márc
0
0

Római Katolikus Egyház:

https://youtu.be/fXqZoDlb4Uk

http://vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html

 

Evangélikus Egyház:

Hitoktatás: Információk szülőknek | Magyarországi Evangélikus Egyház (evangelikus.hu)

 

Hit Gyülekezet:

http://www.hiteserkolcstan.hu/

 

Református hittan:

http://www.petofi.vac.hu/wp-content/uploads/2021/03/ref.-hittan-tajekoztato-13.docxMysneakers | Nike sneakers

Posted by: Category: Egyéb

Intézményünk adatvédelmi tisztviselői

21 jan
0
0

Adatvédelmi tisztviselők:

 1. Dr. Kéri Ádám
 2. Dr. Kéri Szonja
 3. Dr. Gál Andrea

Fő adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Kéri Ádám

Email: vac.adatvedelem@kk.gov.hu

Levelezési cím: Váci Tankerületi Központ, 2600 Vác dr. Csányi László krt. 45.Best Sneakers | Sneakers Nike

Posted by: Category: Egyéb

HIVATALOS protokoll

16 nov
0
0

Tisztelt Szülők!

Bár többször jeleztük a tennivalókat a KRÉTA felületen és itt a honlapon is, mégis a sok kérdést és bizonytalanságból fakadó félelmeket mérsékelve kérem, hogy részletesen olvassák el a jelenlegi HIVATALOS protokollt. Amennyiben változás lesz, azonnal közöljük!

Kattints a linkre!

 latest jordans | Men's Footwear

Posted by: Category: Egyéb

TENNIVALÓK, INFORMÁCIÓK!

11 nov
0
3

Tennivalók, információk

/Kattints a linkre! ⇑/

Tisztelt Szülők! Az utóbbi napokban megszaporodott a bizonytalanságból fakadó megkeresések száma pedagógustársaim felé és közvetlen az én irányomba is. Hogy valamennyire rendet vágjunk a tennivalókban, néhány sokszor előforduló kérdésre adott válasszal megpróbálok egy kis segítséget nyújtani Önöknek.

 affiliate link trace | Women’s Nike Air Force 1 Shadow trainers – Latest Releases , Ietp

Posted by: Category: Egyéb

Tájékoztató szülőknek és tanulóknak: “Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban”

19 okt
0
0

Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban. LINKspy offers | Releases Nike Shoes

Posted by: Category: Egyéb

Az intézményi HÁZIREND kiegészítése

17 szept
0
0

Az intézményi HÁZIREND kiegészítése

 

Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a Váci Petőfi Sándor Általános Iskolában a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

(forrás: EMMI 2020. augusztus 18-án kiadott, és 2020. szeptember 03-án kiegészítéssel módosított – INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL)

Az alábbi intézkedési tervben foglaltuk össze a szükséges intézkedéseket.

Jelen intézkedési terv, módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy az Intézkedési terv egy olyan dokumentum, melynek megalkotása intézményi hatáskör, tudomásul vétele azonban mindenkire nézve kötelező érvényű. A benne foglaltak az EMMI iránymutatásait tartalmazzák, különös tekintettel arra vonatkozóan, hogy az iskolába járás mikéntjéről kizárólag felsőbb utasítás szerint járhatunk el. Kérjük, ne kérdőjelezzék meg az előírásokat, inkább azok betartására közös erővel törekedjünk!

 

Központi protokoll betartására vonatkozó helyi szabályozás

 1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

 

1.1 Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk, ennek végrehajtását és megvalósulását a vezetőség ellenőrizte.

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ajánlását.

 1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

2.1 Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.

 latest Running Sneakers | adidas Yeezy Boost 700 , promo code for adidas shoes india delhi today

Posted by: Category: Egyéb

Újabb járványügyi előírások

14 szept
0
0

Újabb járványügyi előírásokSport media | NIKE

Posted by: Category: Egyéb

Étkezés lemondása

14 szept
0
0

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az étkezés lemondására a következőképpen van lehetőség.
A gyermek hiányzását a konyha közvetlen számán illetve email címén kell bejelenteni, a hiányzást megelőző nap 10 óráig, az élelmezésvezetőnek.
Hétvégi vagy ünnepnap utáni megbetegedés esetén, reggel 8 óráig tudják elfogadni az étkezés lemondását.
Konyha telefonszáma:27/307-357
Email cím: petofikonyha@gmail.com
Amennyiben kérdésük van, forduljanak Pásztor Andrea élelmezésvezetőhöz a fenti elérhetőségeken.

Köszönjük!jordan release date | GOLF NIKE SHOES

Posted by: Category: Egyéb

FELHÍVÁS

7 szept
0
0

https://www.facebook.com/akos.solymos/posts/3424643444261573

 

Running sport media | Releases Nike Shoes

Posted by: Category: Egyéb

Tájékoztatás az iskola-egészségügyi munkáról

4 szept
0
0

Tájékoztató az iskola-egészségügyi munkáról

 

Az iskola-egészségügyi szolgálat az egészségügyi alapellátás részeként a tanulók, elsősorban betegségmegelőző jellegű ellátását szolgálja. Az iskola egészségügyi szolgálat nem betegrendelés. Betegség esetén a gyermek háziorvosához kell fordulni.

Gyermeküket iskolaorvosként: Dr. Tatai Orsolya látja el                                                                                         Rendelési idő: feladatellátás esetén tel: 06/30-382-4434

Iskolavédőnőként: Lévai Judit látja el az iskolát                                                                                                      Ellátási napok: hétfő-csütörtök: 8:00 – 14:00                                                                       tel: 06/30-986-0679   email: vaciskolavedono2@gmail.com

Az iskola-egészségügyi szolgálat fő feladatai: a tanulók kétévenkénti szűrővizsgálata, a kötelező védőoltások beadása, tisztasági vizsgálatok végzése, szükség esetén elsősegélynyújtás, illetve akut esetellátás és egészségnevelés.

Szűrővizsgálatok: páros osztályokban (2,4,6,8) testsúly-, magasság-, vérnyomásmérés,  látás-, hallás-, színlátás vizsgálat, teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a láb-statikai problémákra és gerinc rendellenességekre. 1. osztályban mozgásszervi vizsgálat és testnevelési besorolás történik

Szűrővizsgálat előtt a szülők tájékoztatva vannak a vizsgálat időpontjáról és a vizsgálat után írásbeli leletek kapnak. (nem közvetlenül a vizsgálat után)

Kötelező védőoltások:

A védőoltásokról mindig külön írásbeli tájékoztatót kapnak a szülők, melyet a megadott határidőre aláírva vissza kell küldeni.

 1. osztályban

szeptember: MMR (morbilli, mumpsz, rubeola) Kanyaró, mumpsz, rózsahimlő ellen

október: DPT (difteria, pertussis, tetanus) Torokgyík, szamárköhögés, tetanusz ellen

 1. osztályban:

Hepatitis B (fertőző májgyulladás) ellen.

Első oltás szeptember, második oltás március

 

Választható (kérhető védőoltás)

HPV (humán papilloma vírus) ellen 7. osztályos lányoknak első oltás októberben, második oltás márciusban

 

 

A fejtetvességről

Előfordulása évről évre visszatérő jelenség a gyermekközösségekben. A tetvesség nem azt jelenti, hogy valaki koszos és elhanyagolt, hanem a könnyű terjedése miatt, felderíthetetlen úton bárkit megtalál. Az általános iskolában a védőnő feladata évente háromszor hajvizsgálatot végezni a fejtetvesség felderítése érdekében.

Kezeléséről: a gyógyszertárban beszerezhető tetűírtószerek tájékoztatójában leírtak szerint kell a kezelést elvégezni. A fertőzés elkerülése érdekében a családtagok haját is kezelni kell, valamint az összes serkét el kell távolítani (ecetes vízbe mártott sűrű fogazatú fésűvel vagy körömmel való lehúzással).Best Authentic Sneakers | Best Nike Air Max Shoes 2021 , Air Max Releases and Deals

Posted by: Category: Egyéb

Étkezéssel kapcsolatos információ.

27 aug
0
0

Kedves Szülők!
Felhívjuk figyelmüket az első nap még csak felmérjük az étkezést. A második naptól tudunk ebédet biztosítani.

spy offers | Ανδρικά Nike

Posted by: Category: Egyéb

Tájékoztatás a tanévkezdésről

27 aug
0
0

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Szeretettel köszöntünk mindenkit a 2020/2021-es tanév kezdetén. Mivel a járványveszély nem múlt el, továbbra is legfontosabb feladatunk tanulóink, pedagógusaink, dolgozóink egészségének a megőrzése.
A kormány döntése szerint szeptember 1-én a hagyományos oktatási rend szerint elindul a 2020/21-es tanév.
Mivel reggelente az iskola épülete előtt a csoportosulás nem kerülhető el, ezért – a járványveszély ideje alatt – a tanulók maszkban érkeznek az iskolába, amit az osztályteremben nem kötelező viselniük. Mindkét épületbe csak alapos kézfertőtlenítés után léphetnek be!
A tanévnyitó ünnepélyre 2020. szeptember 1-én (kedden) kerül sor. Megjelenés ünneplő öltözetben! Szülői kiséret kizárólag az elsős tanulók esetében lehetséges, tanulónként maximum 2 felnőtt.

Kérjük az elsős szülőket, hogy a kitöltött formanyomtatványokat, illetve a személyes dokumentumokat (személyi, lakcímkártya, taj kártya) hozza magával.
• A hagyományos tanévnyitó helyett alsó tagozaton 8.00-kor az udvaron
• Felső tagozaton 9.00-kor tartunk egy rövid köszöntőt. az udvaron
• Rossz idő esetén mindezt az osztályfőnökök az első órák keretén belül tartják meg
Ez egyben az első tanítási nap is. Ezen a napon csak 12:00 óráig lesz tanítás, szúkség esetén felügyeletet biztosítunk. Azok a gyerekek, akik Önállóan mehetnek haza, erről szülői nyilatkozatot hozzanak magukkal. Szeptember 2-től már van napközi!
Iskolánk minden tanulója részére a tankönyvcsomag ingyenes–nem kell semmilyen igazolást hozniuk! Az állam által előírtaknak megfelelően a tankönyvek egy része tartós tankönyv, melyek az iskola könyvtárának tulajdonát képezik.
A tankönyvcsomagok kiosztása az első tanítási nap történik, ezért a gyerekek megfelelő méretű táskával érkezzenek.
Az előzetes egyeztetés alapján az elsős szülőket 16.30-ra várjuk, akik maszkban érkezzenek! Megkérem önöket, hogy a szülői megbeszélésre gyermekeket ne hozzanak magukkal!
A későbbiekről folyamatosan tájékoztatjuk tanulóinkat és a Tisztelt Szülőket is.

Köszönjük megértésüket!

Tisztelettel:
Csánki Sándor intézményvezetőlatest Running | NIKE Chaussures, Sacs, Vetements, Montres, Accessoires, Accessoires-textile, Beaute, Sous-vetements – Livraison Gratuite

Posted by: Category: Egyéb

Kitűnő tanulóink a 2019/2020-as tanévben

26 jún
0
6

Kitűnő tanulóink a 2019/2020-as tanévben

 

 1. évfolyam

Ács Zsófia Hanna

György Luca

Gyurcsok Dorina

Hujbert Borbála

Lovász Milán

Márik Bence István

Nagy Gergő Attila

Renk Virág

Réti Alíz

Réti Izabella

Sárga Blanka

Szégner Nimród Péter

Sztankó Orsolya Ágnes

Terdik Hunor

Záhorszki Alíz

Zanati Attila

Bartók Bence Hunor

Besenyei Diána

Czinege Csaba István

Dim Luca Réka

Dinya Roland

Dorogi Kevin

Farkasvölgyi Bejke Réka

Félegyházi Attila

Gál Renáta

Huszár Bernadett

Jacsó Balázs

Lakatos Csenge

Pádár Milán

Pereházy Hunor

Simora Konrád

Szabó Zsófia

Takács Nimród

Brinyiczki Lilien

Czinczár Attila

Deák Dávid

Havan Bianka

Henzel Kolos Lajos

Jóvér Emma

Kosdi Ábel

Lakatos Dávid István

Mészáros Blanka

Mihucza Anna

Nagy Lőrinc Vilmos

Nemecz Szabolcs

Pataki Flóra

Pintér Kinga

Tóth Csenge

Uhrin Gergely

Vass Patrick

 

2. évfolyam

Babik Hanna

Balázs Boglárka

Bartha Dóra

Csernák Ádám

Fordán Tamás

Hevér Szofi

Holohan Keyla Leonie

Hudák Barna

Klopfer Sára

Lesták Petra

Marokházi Berta Sára

Pető Áron

Ábrók Petra

Czinege Attila Mátyás

Hajdú Csenge

Kerekes Panna Sára

Kolonics Borbála

Tumbász Marcell Balázs

Bartos Emma

Bolvári Lídia

Guba Ildikó Maja

Kovács Evelin Mira

Perlusz Titusz

Sívó Ákos

Szücs Ágoston

Turányik József

 

3. évfolyam

Buchnitz Panna Zoé

Czinege Béla Márton

Fehér Lili

Félegyházi Krisztina

Horváth Éva

Latorovszky Lili

Lónich Berta

Mészáros Milán

Pálinkás Lili Flóra

Pohl Boglárka

Roskó Levente

Soós-Nagy Benedek

Tőrincsi Réka Jázmin

Balázs Bence

Pereházy Csongor

Péteri Emma

Pintér Dóra

Radácsi Ákos

Réti Barnabás

Tiba Huba Botond

Vobornik Zsófia

Boross Janka

Deák Fruzsina

Keresztesi Áron Bendegúz

Máthé Emma Anna

Pataki Barnabás

Sárai Milán Gábor

Simák Titanilla Gizella

Somogyi Zoltán

Tóth Anna Fruzsina

Varga Brendon István

Walcz Bálint

 

4. évfolyam

Barna Réka

Boross Nóra

Együd Maja

Jóvér Áron

Kármán Lilien

Pánczél László

Szalatnyai Jázmin

Szőke Szilárd

Tomek Virág

Varsányi Dorottya

Bakó Donát

Bocskay Balázs

Csernák András

Hoffmann Erik

Hoffmann Iván

Hudák Bálint

Kiss Léna

Klopfer Áron

Nádasi Gergely

Pető Szonja

Rosta Réka Bíborka

Borsi Hanga

Zseni Zsigmond

 

5. évfolyam

Cecalacean Alex Gabriel

Dinya Patrik

Domján Áron

Szabó Márk

Ujhelyi Zsombor

Vobornik Nóra

Lesták Nóra

Pap Olivér

Pereházy Zalán

Horváth Nimród Dániel

Pataki Gréta Andrea

 

6. évfolyam

 

Boldizsár Tünde

Herenik Petra

Hoó-Lantos Lilla

Kövesdi Márk

Nádasi Marcell

Nagy-Hajzsel Flóra

Oszaczki Csaba

Pitz Olivér

Jóvér Sára

Kata Gréta Szófia

Kis-Vén Veronika

Kiss Fruzsina

 

7. évfolyam

Dinya Laura

Szécsényi Liliána Panna

Czikk Nóra

Tachscherer Hanna

Tóth Noémi

Hegedűs Roland

 

8. évfolyam

Dudoli Bettina Lotti

Szilágyi Hanna Boglárka

Sztakovics Anna

Kondér Csanád

Nagy-Hajzsel EmmaNike air jordan Sneakers | Nike Shoes, Clothing & Accessories

Posted by: Category: Egyéb

VÁC A TIÉD

24 jún
0
0

Nike Sneakers Store | Air Jordan 1 Retro High OG “UNC Patent Leather” Obsidian/Blue Chill-White UK

Posted by: Category: Egyéb

Leendő elsős szülői értekezlet

23 jún
0
0

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk, Önöket a leendő első osztályos gyerekek szüleit egy ismerkedő beszélgetésre, szülői értekezletre!

Helyszín: Váci Petőfi Sándor Általános Iskola “C” épülete

Időpont: 2020.Június 29.  17 óra

Tárgy:

 • találkozás a leendő tanító nénikkel
 • eszközlista átbeszélése!

Nagyon várjuk Önöket!

Tisztelettel: Tanító nénikSports brands | nike air barkley posite 76ers shoes for women Maximum Volume DJ4633-010 Release Date – SBD

Posted by: Category: Egyéb

Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyári ügyelet a következő a Váci Petőfi Sándor Általános Iskolában.

23 jún
0
0

Nyári Ügyelet 2020Sport media | シューズ

Posted by: Category: Egyéb

Ballagás 2020

19 jún
0
1

url clone | 『アディダス』に分類された記事一覧

Posted by: Category: Egyéb

Nyári napközis tábor

11 jún
0
0

Nyári napközis táborSport media | Air Jordan

Posted by: Category: Egyéb

Középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamata a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan

5 jún
0
0

Kozepfoku_iskolai_beiratkozas_feladatai_2020_javaslat-1Sneakers Store | Best Selling Air Jordan 1 Mid Light Smoke Grey For Sale 554724-092

Posted by: Category: Egyéb

Az emberi erőforrások minisztere 10./2020. (V.29.) EMMI határozata a 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozásról

3 jún
0
0

10_2020_emmi_hatarozatAdidas shoes | Sneakers

Posted by: Category: Egyéb

Étkezés lemondása

2 jún
0
0

Tisztelt Szülők!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az étkezés előző nap 10 óráig lemondható, Dekker – Kiss Aranka élelmezési ügyintézőnél a 06301641047 -es telefonszámon.trace affiliate link | plain white nike air force ones women high top Colorways, Release Dates, Price , Gov

Posted by: Category: Egyéb

Tájékoztató a 2020. június 2-tól az online oktatással párhuzamosan az iskolánkban működő felügyelettel kapcsolatosan

31 máj
0
0

Szülői-tájékoztatás-a-gyermekfelügyelettel-kapcsolatban (1)best Running shoes brand | Nike Air Force 1’07 Essential blanche et or femme – Chaussures Baskets femme – Gov

Posted by: Category: Egyéb

Iskolai ügyelet

28 máj
0
0

Kedves Szülők!

Június 2. és június 26. között /munkanapokon/ iskolánkban az ügyelet 7.30-tól 16 óráig tart.Nike shoes | Marki

Posted by: Category: Egyéb

“A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelete az iskolák 2020. júniusi működéséről”

25 máj
0
0

RendeletSport media | Best Selling Air Jordan 1 Mid Light Smoke Grey For Sale 554724-092

Posted by: Category: Egyéb
Top