2600 Vác, Deákvári Főtér 5.

Információk a 2021/2022. tanévről

8 márc
0
0

Tisztelt Szülők!

A járványhelyzetre való tekintettel ebben a tanévben elmarad a már jól ismert és kedvelt három fordulós Iskolakóstoló sorozatunk. A beiskolázásban érintett szülőket szeretnénk tájékoztatni a Váci Petőfi Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási programjáról és az intézményen belüli szabadidős tevékenységekről. Továbbá röviden ismertetjük terveinket a 2021/2022. tanévre.

 1. A Váci Petőfi Sándor Általános Iskola megvalósítja a Magyarországon egységesen meglévő, alapfokú oktatási intézményekre vonatkozó követelményeket, elvárásokat. Magas szintű tantárgyi tudást, személyiségfejlesztő nevelést ad, s felkészít a középiskolai évekre, valamint megalapozza a diákok egész életét.

 1. Első osztályban, valamint másodikban félévkor a gyermekeket szövegesen értékeljük, 2. osztály év végétől érdemjegyet kapnak.

 1. Már második osztálytól tanulhatnak idegen nyelvet a diákok. Választhatják az angolt vagy a német nyelvet. Alsó tagozatban az oktatás játékos formában, nem kötelező szakköri rendszerben történik, s megalapozza a felső tagozatban magas szinten oktatott, bontott csoportos nyelvi órákat. Két nyelvi labort működtetünk.

 1. Harmadik osztálytól informatikát tanulnak diákjaink. Párhuzamosan két osztály tud dolgozni a két szaktanteremben.

 1. Reggelente iskolánkban ügyelet működik, – fél 7 és fél 8 között – amellyel szeretnénk megkönnyíteni a korán munkába induló szülők számára a gyermekfelügyeletet.

 1. Felső tagozaton a felvételi tantárgyakat – matematikát, magyar nyelv és irodalmat, valamint az angol nyelvet – csoportbontásban oktatjuk. Segítve ezzel a tehetséges gyerekek sokoldalú kibontakozását, illetve a gyengébbek felzárkózását.

 1. A felvételi előkészítés szervezett – szakköri formában – zajlik. A felvételi tárgyakból mindig az adott év követelményeinek figyelembe vételével készítjük fel nyolcadikos tanulóinkat a vizsgára.

 1. Differenciált képességfejlesztő és felzárkóztató órákat tartunk matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból.

 1. A napköziben folyó munkánk célja, hogy iskolánk olyan iskola legyen, ahol szeretnek a gyerekek délután is az iskolában tartózkodni. A tanulásirányítás terén arra törekszünk, hogy a tanulási technikák elsajátításával és a helyes tanulási szokások kialakításával a délutáni munkájuk rendszeres és pontos legyen. Olyan programokat szervezünk, melyekkel a közösséget formáljuk s a gyerekeket a szabadidő helyes eltöltésére és az egészséges életmódra neveljük.

 1. Iskolánkban saját konyha üzemel, ahol háromszori étkezésre van lehetőség. Ezen kívül büfé is működik.

 1. Intézményünkben kiemelt szerepe van a zenének. Az énekkarok mellett délután nálunk is működik a Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett tagozata.

 1. Iskolánkban az évek folyamán a diákok sok szakkör közül választhattak: informatika, matematika, idegen nyelv, természet-ismeret, biológia-kémia, stb.

 1. Iskolánkban a mindennapos testnevelés mellett lehetőséget nyújtunk különböző délutáni foglalkozásokon való részvételre. A Váci NKSE-vel kötött megállapodásunk alapján lány kézilabda utánpótlás nevelés folyik intézményünkben. Alsó tagozaton szivacskézilabda, felsőben kézilabda edzéseket tartunk. Ezen kívül labdarúgásedzéseken vehetnek részt tanulóink. Tornatermünk és tornaszobánk jól felszerelt, valamint több kinti pályával is rendelkezünk.

 1. A Diákönkormányzat (DÖK) a szabadidő-szervező vezetésével, havi rendszerességgel és aktív szervezéssel, ötletekkel, iskolarádióval járul hozzá az iskola működéséhez. Számtalan egyéb – tanítási órán, időn, helyen kívül eső – programmal segítik a jobb közösséggé válást, az ésszerű-fejlesztő szabadidő eltöltését. Például: Mikulás-járás, teremdíszítési verseny, pályázatok, ünnepi műsorok, vetélkedők, farsangi műsor, színház- és mozilátogatások, gyermeknapi rendezvények stb.

 1. Nyári szünetben hosszú évek óta sikeresen, sok tanuló részvételével működnek táboraink.

 1. Az évente megrendezésre kerülő Petőfi-nap alkalmával a tantárgyi versenyeken a diákok összemérhetik tehetségüket.

A tantestület nevében is biztosítom Önöket, hogy a Váci Petőfi Sándor Általános Iskola kiváló lehetőségeket és oktatást-nevelést biztosít gyermekének.

Csánki Sándor

intézményvezető

Alsó tagozat

A 2021/2022-es tanévben igény szerint 2 vagy 3 párhuzamos osztály indítását tervezzük.

Minden osztályunkat olyan tanítók fogják vezetni, akiknél nagyon fontos az érzelmi kötődés, az iskola megszerettetése.

Délután önálló napközis csoportokban történik a felkészülés a másnapra, a szabadidőt örömteli, tartalmas foglalkozásokkal teszik színessé a tanító nénik.

Iskolánkban angol és német nyelvoktatás folyik.

A 2-3. évfolyamokon lehetőség van az idegen nyelvekkel való ismerkedésre játékos formában. Választható, hogy kívánnak-e ezzel a lehetőséggel élni. A 4. osztálytól kötelezően, csoportbontásban, emelt óraszámban tanítják az idegen nyelvet.

Tanítóink, tanáraink kiemelt fontosságúnak tartják, hogy minden gyereknek legyen sikerélménye. Minden gyermek ügyes valamiben, amiért dicsérhetik, és ezáltal jobb teljesítményre ösztönözhetik. A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felzárkóztatását fejlesztő pedagógus segíti.

Amennyiben az egészségügyi helyzet újra engedi, sokféle színes szabadidős programot is szervezünk: színház látogatás Vácon és Budapesten, múzeumlátogatások, kirándulások a természetbe, klub-délutánok, műsorok a szülőknek.

Az alábbiakban bemutatkozik a három leendő első osztályos tanító néni.

DEMJÁN BERNADETT

16 éve vagyok pedagógus. Tanítói tevékenységem eddigi nagy részét Szokolyán végeztem. Két 9 éves kislányom miatt választottam közelebbi munkahelyet az otthonunkhoz.

Ebben a tanévben kezdtem a Petőfi Sándor Általános Iskolában dolgozni. Közel áll szívemhez ez az intézmény, mert én is itt tanultam.

Pedagógus családban nőttem fel és ezt látva már kiskorom óta nagy elhivatottsággal készültem a tanítói pályára.

Az oktató munkám mellett odafigyelek arra, hogy tanítványaim egymást elfogadják, segítsék és támogassák. Fontos számomra, hogy a gyerekek biztonságban érezzék magukat mellettem, hogy örömmel jöjjenek mindennap iskolába. Azt gondolom, így az ismeretek elsajátítása is könnyedebben megy.”

 

PETRIK RITA

24 éve dolgozom pedagógusként.

Egy 16 éves kamaszfiú édesanyja vagyok.

Hivatásom legfontosabb alappillérei az innováció, a szakmai hitelesség, a következetesség és az empatikus odafordulás diákjaim felé. Tanárként elsődleges célom a gyermeki érdeklődés, tudásvágy felkeltése, fenntartása változatos munkaformákkal, pozitív megerősítéssel, hogy élmény legyen a tanulás. Tanóráimon törekszem elfogadó és vidám légkör kialakítására az oldott, barátságos hangulat megteremtésére, ahol szabad hibázni, hiszen az is a tanulási folyamat része.

Folyamatosan képzem magam, tanítói végzettségem mellett földrajz szaktanári diplomát is szereztem és elvégeztem a közoktatás vezetői egyetemi szakot is. 2019-ben Pedagógus II. minősítést szereztem. Vallom, hogy a gyermek, szülő, pedagógus hármas bizalmi egysége elengedhetetlen feltétele a gyermek jó iskolai működésnek. Hiszek a tapasztalás útján való tanulás erejében, így osztályaimnak sok intézményen kívüli programot szervezek. Ez kiváló színtere annak is, hogy az osztályközösség tagjai összetartó, egymásra figyelő csapattagokká váljanak.

Szeretettel várom leendő tanítványaimat szeptemberben kezdődő közös kalandunkra!

 

POSZLÓCZKYNÉ KÁNAI GYÖNGYVÉR

Több mint 30 éve vagyok a pedagógus pályán. A Petőfi iskola gyermekkorom színtere és első munkahelyem is egyben. Két nagykorú gyermekem van. 

Pályafutásom alatt végig osztályfőnökként tevékenykedtem. 

Szeretném osztályomat összetartó, egymásra figyelő közösséggé formálni. Fontosnak tartom a példamutatást, a nyílt, őszinte, szeretetteljes légkör kialakítását, melyben jó együtt lenni és közösen munkálkodni. 

Dicsérő, bíztató szavakkal igyekszem diákjaimat ösztönözni az akadályok leküzdésére, az egyre jobb eredmények elérésére. 

Célom, hogy mire az alsós évek lezárulnak, a gyerekek olyan biztos alapokkal rendelkezzenek az egyes tantárgyakból, melyekre jól lehet építeni a későbbiekben. 

Nagy szeretettel várom leendő kis tanítványaimat, akikkel augusztusban családlátogatáson is fogunk találkozni, hogy szeptemberben ismerősként üdvözölhessük egymást. latest Running | M2k Tekno

Posted by: Category: Egyéb

Comments are closed

Top